Báo cáo bổ sung, cập nhật mã trường TC, CĐ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Số ký hiệu: 1395/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 28/11/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Phạm Viết Công
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1395SLDTBXH-DNsigned_20171129033330430430.pdf1.44 MB