Tờ trình v/v ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1087/TTr-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 18/9/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1087TTr-SLDTBXH_20170919101953118110.pdf5.28 MB