Báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Số ký hiệu: 1433/slđtbxh-dn
Ngày ban hành: 04/12/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Phạm Viết Công
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1433SLDTBXH-DN_20171204031751200.pdf1.48 MB