V/v thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017

Số ký hiệu: 1434 /SLĐTBXH-VLATLĐ
Ngày ban hành: 04/12/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Nông Minh Huân
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động