V/v thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 4 (năm 2018-2019)

Số ký hiệu: 1439 /SLĐTBXH-VLATLĐ
Ngày ban hành: 04/12/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Nông Minh Huân
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động