đăng ký tham dự thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018

Số ký hiệu: 1317/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 15/11/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề