Giấy chứng nhận Đăng kí bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Số ký hiệu: 1188/CNĐKBS-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 12/10/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Phạm Viết Công
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1188CNDKBS-SLDTBXH_20171016023730586580.PDF399.39 KB