Góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025

Số ký hiệu: 1187/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 12/10/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Phạm Viết Công
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1187SLDTBXH-DN_201710160231177370.PDF2.23 MB