Kiểm tra công tác đào tạo nghề năm 2017

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2017. Ngày 26/9/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra thực tế tại Hội người mù tỉnh Cao Bằng.

Tại đơn vị đoàn kiểm tra nghe báo cáo và tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu thực hiện liên quan đến công tác đào tạo nghề và kiểm tra thực tế những sản phẩm làm được của các học viên. Qua kiểm tra thực tế Hội người mù tỉnh Cao Bằng luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Trung ương Hội Người mù Việt Nam cũng như của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh. Từ đó, cùng với sự nỗ lực vươn lên của chính những người khiếm thị, Hội đã có nhiều hoạt động đạt nhiều hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác, giúp người mù xoá đói, giảm nghèo, xoá bỏ tự ti mặc cảm, hoà nhập cuộc sống cộng đồng cho công tác đào tạo nghề của đơn vị.               

                                                                                                  

    Phòng Dạy nghề

                              

                                  

                        

Các tin khác