Thông báo văn bản, Thông tư, Nghị định mới về dạy nghề!

Số ký hiệu: 845/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 25/7/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề