Rà soát, đề xuất cơ sở đào tạo được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo giai đoạn 2016-2020

Số ký hiệu: 1073/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 12/9/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Phạm Viết Công
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề