Hội nghị nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở tại huyện Bảo Lâm, Hà Quảng

Thực hiện Quyết định 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Từ ngày 11-15/9/2017, Sở Lao động- TBXH đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng tổ chức hội nghị nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở tại các xã Mông Ân, Quảng Lâm, Thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm và xã Trường Hà, Thị trấn Xuân Hòa huyện Hà Quảng.

Hội nghị do đồng chí Nông Minh Huân, Phó giám đốc Sở Lao động- TBXH chủ trì, có 138 cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở tham dự.

Đồng chí Nông Minh Huân- Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị các cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở được nghe về các nội dung quy định về người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tuyển chọn và quản lý lao động; hoàn trả tiền môi giới, tiền dịch vụ; hỗ trợ rủi ro cho người lao động. Các chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và chính sách hỗ trợ người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài trở về nước. Qua hội nghị lãnh đạo Sở Lao động- TBXH đề nghị UBND huyện, xã, thị trấn thường xuyên quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn, đồng thời yêu cầu cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chính sách hỗ trợ đến người lao động đang cư trú tại địa phương ./.

PHÒNG VIỆC LÀM- ATLĐ

Các tin khác