Kiểm tra, đánh giá kết quả vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm tại Huyện Nguyên Bình, Hà Quảng

Thực hiện Kế hoạch số 1050/KH-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chương trình Việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng năm 2017, Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2017 tại huyện Nguyên Bình và huyện Hà Quảng.

Đồng chí Nông Minh Huân- Phó Giám đốc Sở kiểm tra Cơ sở sản xuất miến dong tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình.

Ngày 26 tháng 8 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Phòng Lao động- TBXH và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nguyên Bình; đi kiểm tra thực tế dự án sản xuất miến dong tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình. Theo báo cáo của Phòng Lao động- TBXH huyện Nguyên Bình và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tính đến tháng 7/2017 tổng dư nợ nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm: 2.460 triệu đồng, có 87 dự án của người lao động vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, chăn nuôi..., đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động, có 87 lao động được tạo việc làm mới.

Đoàn kiểm tra tại Cơ sở sản xuất miến dong tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Phòng Lao động- TBXH và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hà Quảng; đi kiểm tra thực tế 01 dự án nuôi trâu, 01 dự án nuôi bò tại xã Đào Ngạn và 02 dự án nuôi trâu tại xã Nà Sác, huyện Hà Quảng. Theo báo cáo của huyện, tính đến tháng 7/2017 tổng số dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm là 57 dự án (trong đó: 01 dự án của cơ sở SXKD, 56 dự án người lao động), đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 122 lao động .

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Hà Quảng

Vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đã được sử dụng đúng mục đích; các dự án vay vốn hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho các hộ gia đình góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương./.

PHÒNG VIỆC LÀM- ATLĐ

Các tin khác