Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm

Thực hiện Công văn số 962/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 9/8/2017 của Sở lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2017.

Ngày 29/8/2017 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng phối hợp với phòng lao động TB&XH huyện Hòa An và công ty TNHH CN Brother Việt Nam. Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề gắn với giải quyết việc làm năm 2017 tại UBND xã Hoàng Tung và UBND xã Hồng Việt huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ông Vũ Văn Cảnh Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai thông tin, chính sách việc làm Cao Bằng

Đại biểu và người lao động đến tham dự hội nghị tại xã Hoàng Tung

Đại biểu và người lao động đến tham dự hội nghị tại xã Hồng Việt

Kết thúc Hội nghị, Trung tâm đã tổ chức cho người lao động đăng ký đi làm, phát hồ sơ miễn phí, hướng dẫn làm hồ sơ, hẹn lịch đưa đi làm việc. Kết quả: Hội nghị tại xã Hoàng Tung có 45 người đến dự và 6 người đăng kí; Hội nghị tại xã Hồng Việt có 47 người đến dự và 14 người đăng kí đi làm./.

                                                                                Trung tâm Dịch vụ việc làm

Các tin khác