Góp ý dự thảo Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 907/SLĐTBXH-VP
Ngày ban hành: 31/7/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Văn phòng