Tờ trình V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Số ký hiệu: 896/TT-SLDTBXH
Ngày ban hành: 28/7/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch - Tài chính
Đính kèmDung lượng
PDF icon 896TTr-SLDTBXH_201708010931075650.PDF944.36 KB