Báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh lương năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 03 năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018-2020

Số ký hiệu: 851/SLDTBXH-KHTC
Ngày ban hành: 25/7/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch - Tài chính
Đính kèmDung lượng
PDF icon 851SLDTBXH-KHTC_20170727031549534530.PDF317.14 KB