Rà soát lao động có nguyện vọng thi tiếng Hàn và tuyển chọn thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Có 02 văn bản đính kèm./.