Đơn vị trực thuộc

STT

Các đơn vị trực thuộc

1

Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Cao Bằng

2

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng

3

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng

4

Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Cao Bằng

5

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

6 Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Cao Bằng

 

DANH BẠ  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
STT Tên đơn vị Phòng ban Điện thoại bàn
1 Trung tâm giới thiệu Việc Làm HC 3.852.582
2 Trung tâm Bảo trợ xã hội HC 3.852.064
3 Trường Trung Cấp nghề HC 3.855.123
4 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội HC 3.758.863
5 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội HC 3.853.752
6 Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Cao Bằng HC Đ/c Huế - Phó Giám đốc phụ trách đơn vị 0915.136.137