Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH
  Fax: 3852796 trên web: 192.168.1.10:8088 vào eOffice  
STT Họ và tên Chức vụ Phòng ban Số máy điện thoại
 Cơ quan   NR  Di động
1 Hà Minh Trần Giám đốc Lãnh đạo Sở       3.852.646      3.853.439 0903.460.852
2 Lãnh Xuân Huyên Phó giám đốc Lãnh đạo Sở       3.953.534      3.854.719 0912.071.764
3 Phạm Viết Công Phó giám đốc Lãnh đạo Sở       3.853.337   0988.143.551
4 Trịnh Trường Huy Phó giám đốc Lãnh đạo Sở       3.858.122   0966.505.999
5 Nông Thị Duyên Chánh văn phòng Văn phòng Sở       3.854.079      3.851.919 0914.996.448
6 Nguyễn Văn Chung Phó văn phòng Văn phòng Sở       3.857.731   0983.565.183
7 NôngT.Thanh Huyền Phó văn phòng Văn phòng Sở       3.828.389   01235.688.389
8 Dương T Thu Hường NV đánh máy Văn phòng Sở       3.857.731   01682.047.888
9 Triệu Thị Nhâm Tạp vụ Văn phòng Sở       3.857.731      3.857.143 01688.914.669
10 Nguyễn Mạnh Toàn Lái xe Văn phòng Sở       3.857.731         851.945 0915.410.757
11 Lê Chí Khiêm Chuyên viên Văn phòng Sở       3.857.731   01.67.999.8666
12 Phạm Hữu Luân Lái xe Văn phòng Sở       3.857.731   0983.176.989
13 Nông Thị Hoa Văn thư Văn phòng Sở       3.852.162      3.500.775 0943.406.966
14 Nguyễn Thanh Nga LX Văn phòng Sở       3.857.731      3.767.888 0906.021.828
15 Nguyễn Thị Xuân Trưởng phòng VL-ATLĐ          953.376      3.760.514  
16 Lý Thị Hợi Phó phòng VL-ATLĐ          953.376    
17 La Nguyễn Huệ Chuyên viên VL-ATLĐ          953.376      3.852.104 `
18 Bế Hoàng Huỳnh Chuyên viên VL-ATLĐ          953.376   0987.999.880
19 Nông Xuân Phương   VL-ATLĐ          953.376   01688.904.135
20 Đỗ Minh Trọng Chánh thanh tra Thanh tra Sở       3.854.040         850.555 0915.136.351
21 Nguyễn Thị Siết Thanh tra viên Thanh tra Sở       3.854.040   0915.529.609
22 Vũ Thị Luyến Thanh tra viên Thanh tra Sở       3.854.040    
23 Đặng Quang Tùng Thanh tra viên Thanh tra Sở       3.854.040   0982.588.131
24 Nguyễn Trọng Huân Trưởng phòng BVCSTE       3.852.236      3.856.538 0943.925.538
25 Nguyễn Thị Hường Phó phòng BVCSTE       3.852.236   0983.571.172
26 Mã Thị Phượng Cán sự BVCSTE       3.852.236   0916.165.116
27 Đinh Thị Ngai Chuyên viên BVCSTE       3.852.236    
28 Hoàng Thị Xuyến Trưởng phòng BTXH       3.854.078      3.858.742 0986.434.332
29 Bế Minh nhuận Phó phòng  BTXH       3.854.078    
30 Triệu Xuân Huy Cán sự BTXH       3.854.078   01236.993.369
31 Nguyễn Khánh Bằng Chuyên viên BTXH       3.854.078   0947.776.000
32 Nguyễn T. Thu Hằng Chuyên viên BTXH       3.854.078   0919.775.100
34 Bế Thị Giang Trưởng phòng NCC       3.853.531      3.853.064 0988.982.946
35 Hà Thị Yếm Cán sự NCC       3.853.531      3.855.450  
36 Nguyễn Thị Xuân Cán sự NCC       3.853.531    
37 Hoàng Thu Hương Cán sự NCC       3.821.189   0974.681.858
38 Trần Công Định Chuyên viên NCC       3.853.531   01682.365.948
39 Triệu Thị Nhung Trưởng phòng KHTC       3.854.011         857.764 0915.424.209
40 Hoàng Thu Trang Phó phòng  KHTC       3.854.011    
41 Trương Mạnh Hùng Chuyên viên KHTC       3.854.011   3505.888
42 Hoàng Thị Diệp Chuyên viên KHTC       3.854.011   0914.215.288
43 Đào Ái Loan Chuyên viên KHTC       3.854.011   0924.281.916
44 Lương Thị Cúc Trưởng phòng LĐ-TL-BHXH       3.854.030      3.760.514 0984.135.349
45 Nông Thị Dung Phó phòng LĐ-TL-BHXH       3.854.030   0945.041.916
46 Trần Thị Hạnh Chuyên viên LĐ-TL-BHXH       3.854.030   0912.963.369
47 Nguyễn Thúy Bình Chuyên viên LĐ-TL-BHXH       3.854.030    
48 Hoàng Văn Thượng Trưởng phòng PCTNXH       3.853.752         750.324 0915.425.389
49 Lương Ngọc Huyền Phó phòng PCTNXH       3.853.752   0915.425.420
50 Đàm Văn Hiếu Chuyên viên PCTNXH       3.853.752         857.745 0977.514.688
51 Nông Quang Hợp Chuyên viên PCTNXH       3.853.752   0972.375.666
52 Lý Thị Giếng Chuyên viên PCTNXH       3.853.752   01695.123.678
53 Riêu Thị Ngân Trưởng phòng QLDN       3.853.806      3.857.592 0986.162.299
54 Đào văn Thủy Phó phòng QLDN       3.853.806   01259.162.818
55 Đào Thị Mai Lan Chuyên viên QLDN       3.853.806    
56 Lục Thị Tuyết Chuyên viên QLDN       3.853.806   0949.898.396
57 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên QLDN       3.853.806   0949.898.396

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Danh bạ