Tin tức sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng...


Trong 03 ngày (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 29/8/2018, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi (NCT) tại tỉnh Cao Bằng...


Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch sô 1329/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dan tỉnh Cao Bằng về giám sát kiểm điểm đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện CTMTQGGN năm 2018;

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 31/8/2018, Sở Lao động - TBXH tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn cho 597 cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018 tại 199 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Thực hiện Kế hoạch 618/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống mại dâm năm trên địa bàn tỉnh năm 2018...


       Từ ngày 28 tháng 8 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cho 421 lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác GDNN thuộc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 13 huyện, thành phố, 199 xã, phường, thị trấn và các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Ngày 22/8/2018 tại UBND xã Huy Giáp, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với UBND huyện Bảo Lạc tổ chức tổng kết công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tham dự tổng kết có ông Bế Minh Nhuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan cấp huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Huy Giáp, Hưng Đạo, Đình Phùng và 38 học viên cai nghiện.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công ty Bảo việt nhân thọ Cao Bằng và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt nam, trao tặng 20 suất học bổng “An sinh giáo dục xe đạp đến trường”...


Thực hiện Công văn số: 868/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06/8/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018.

Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với phòng Lao Động -TBXH huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc  tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Thái Học Huyện Bảo Lâm và cụm xã Kim Cúc, Hưng Thịnh huyện Bảo Lạc.


Thực hiện Công văn số: 869/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06/8/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động năm 2018...


Thực hiện Công văn số: 830/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 25/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động năm 2018.

Trang