Tin tức sự kiện

       Từ ngày 06/3 đến ngày 08/3 năm 2019 đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến làm việc với các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình.


Bên hướng Thạch An và hướng Thông Nông, quân Trung Quốc tràn qua được và đánh tới thị xã Cao Bằng, nhưng ở hướng Tà Lùng, chúng đã vấp phải bức tường bằng sắt, không thể tiến thêm bước nào nữa...Ngày 18/1, tại điểm cầu Cao Bằng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, các ban, ngành liên quan...


Chiều 15/01, tại thành phố Cao Bằng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội đàm về hợp tác quản lý lao động qua biên giới (HTQLLĐQBG) với Đoàn đại biểu Cục Nguồn nhân lực và an sinh xã hội thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) do đồng chí Hoàng Long Thụy, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bách Sắc, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tổ đảng, Cục trưởng Cục Nguồn nhân lực và an sinh xã hội thành phố Bách Sắc làm trưởng đoàn. Đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội đàm...


Thực hiện Kế hoạch số 1306/KH-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức hội nghị truyền thông tinh thần tự lực, tự cường và các mô hình giảm nghèo thành công cho các hộ nghèo tại huyện Trùng Khánh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trùng Khánh và Ủy ban nhân dân các xã Lăng Hiếu, Lăng Yên, Cảnh Tiên, Đức Hồng để mở lớp truyền thông cho cán bộ cấp xã và các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn các xã.


Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, đã và đang tạo điều kiện nâng cao mức sống cho người dân, tuy nhiên, việc chuyển đổi tiêu chí nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã đặt ra không ít thách thức cho huyện Thông Nông trong giảm nghèo bền vững...


Thực hiện kế hoạch số 1157/KH-UBND ngày 11/10/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc tổ tổ chức Hội nghị truyền thông tinh thần tự lực tự cường và các mô hình giảm nghèo thành công cho các hộ nghèo tại huyện Thạch An. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch An và Ủy ban nhân dân các xã Quang Trọng, Minh Khai, Đức Thông, Kim Đồng để mở lớp truyền thông cho cán bộ cấp xã và các hộ nghèo trên địa bàn các xã. Thời gian thực hiện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 23/10/2018.


Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-BCĐ ngày 10/7/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của tỉnh Cao Bằng 


Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 9 năm 2018, Sở Lao động - TBXH phối hợp với Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ- Bộ Lao động- TBXH và Phòng Lao động- TBXH các huyện Quảng Uyên, Trà Lĩnh và thành phố Cao Bằng tổ chức 03 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 127 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong khu vực không có quan hệ lao động.

Trang