Tin tức sự kiện

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, đã và đang tạo điều kiện nâng cao mức sống cho người dân, tuy nhiên, việc chuyển đổi tiêu chí nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã đặt ra không ít thách thức cho huyện Thông Nông trong giảm nghèo bền vững...


Thực hiện kế hoạch số 1157/KH-UBND ngày 11/10/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc tổ tổ chức Hội nghị truyền thông tinh thần tự lực tự cường và các mô hình giảm nghèo thành công cho các hộ nghèo tại huyện Thạch An. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch An và Ủy ban nhân dân các xã Quang Trọng, Minh Khai, Đức Thông, Kim Đồng để mở lớp truyền thông cho cán bộ cấp xã và các hộ nghèo trên địa bàn các xã. Thời gian thực hiện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 23/10/2018.


Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-BCĐ ngày 10/7/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của tỉnh Cao Bằng 


Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 9 năm 2018, Sở Lao động - TBXH phối hợp với Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ- Bộ Lao động- TBXH và Phòng Lao động- TBXH các huyện Quảng Uyên, Trà Lĩnh và thành phố Cao Bằng tổ chức 03 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 127 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong khu vực không có quan hệ lao động.


Thực hiện Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng...


Trong 03 ngày (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 29/8/2018, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi (NCT) tại tỉnh Cao Bằng...


Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch sô 1329/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dan tỉnh Cao Bằng về giám sát kiểm điểm đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện CTMTQGGN năm 2018;

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 31/8/2018, Sở Lao động - TBXH tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn cho 597 cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018 tại 199 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Thực hiện Kế hoạch 618/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống mại dâm năm trên địa bàn tỉnh năm 2018...


       Từ ngày 28 tháng 8 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cho 421 lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác GDNN thuộc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 13 huyện, thành phố, 199 xã, phường, thị trấn và các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Ngày 22/8/2018 tại UBND xã Huy Giáp, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với UBND huyện Bảo Lạc tổ chức tổng kết công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tham dự tổng kết có ông Bế Minh Nhuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan cấp huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Huy Giáp, Hưng Đạo, Đình Phùng và 38 học viên cai nghiện.

Trang