Tin tức sự kiện

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Công - Phó Giám đốc sở Lao động- Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Trọng Huân - Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em...


Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2017. Ngày 26/9/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra thực tế tại Hội người mù tỉnh Cao Bằng.


Hòa chung với không khí trung thu trên cả nước, trong hai ngày 03 và 04/10/2017, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội  đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban măt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Cao Bằng, cùng đại diện lãnh đạo sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn thanh niên đã đến thăm và tặng quà nhân dịp tết trung thu năm 2017 cho các em thiếu nhi tại một số trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh.   


Thực hiện Quyết định 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ


Trong tháng 9/2017, Sở Lao động- TBXH chỉ đạo Phòng Lao động- TBXH các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm và tư vấn tuyển dụng lao động trong nước, xuất khẩu lao động tại các cụm xóm của xã Mông Ân, Quảng Lâm, Thị trấn Pác Miầu- huyện Bảo Lâm và xã Trường Hà, Thị trấn Xuân Hòa- huyện Hà Quảng.


Thực hiện Công văn số 1067/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 11/9/2017 của Sở lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển sinh học nghề gắn với giải quyết việc làm năm 2017.


Thực hiện Kế hoạch số 1050/KH-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chương trình Việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng năm 2017, Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2017 tại huyện Nguyên Bình và huyện Hà Quảng.


Thực hiện Công văn số 962/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 9/8/2017 của Sở lao động TB&XH tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động năm 2017.


Thực hiện Công văn số 191/TTDVVL ngày 14/8/2017 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, thông tin thị trường Lao động, tư vấn tuyển sinh, học nghề gắn với giải quyết việc làm năm 2017.


Thực hiện Công văn số 777/SLĐTBXH- VLATLĐ 07/7/2017 của Sở Lao Động -TB&XH tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2017. Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho các đối tượng lao động trong năm 2017, đặc biệt là giới thiệu việc làm trong nước

Trang