Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 518/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm Chương trình THTKCLP năm 2022.pdf