Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 1097/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm 1097.BC-SLĐTBXH.pdf
Công khai dự toán 6 tháng 2022-Cơ quan Sở.xlsx