Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 259
  • Trong tuần: 4 905
  • Tổng lượt truy cập: 838552
  • Tất cả: 577
Đăng nhập
THÔNG BÁO: Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với Chính quyền Sở Lao động-TBXH Cao Bằng !
Lượt xem: 276

Thực hiện Kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 798/QĐ-SLĐTBXH[1], ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử:

- Số điện thoại đường dây nóng: 02063.854.079 hoặc 0914.996.448;

- Hộp thư điện tử: soldtbxh@caobang.gov.vn;

- Địa chỉ gửi trực tuyến: https://ketnoi.caobang.gov.vn

2. Nôi dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận: Thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng;

- Thể hiện rõ nội dung, phản ánh, kiến nghị;

- Nêu rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

4. Thời gian tiếp nhận thông tin:

- Qua điện thoại: 24/24.

- Qua hộp thư điện tử của Sở và qua địa chỉ trực tuyến cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng: http://ketnoi.caobang.gov.vn .

5. Bảo mật thông tin: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./.[1] Quyết định về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng (trong đó: Có sự phân công nhiệm vụ đối với Bộ phận tiếp nhận, Bộ phận xử lý kiến nghị của Sở).

Tin khác