BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH CAO BẰNG
---------------------------------------------------------------------


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập
Tổng số: 1708
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
4260/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 624
16/11/2022
4258/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 65
15/11/2022
4019/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 72
31/10/2022
4029/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 26
31/10/2022
18/2022/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 37
30/09/2022
3361/QĐ- SLĐTBXH V/v Thành lập Ðoàn điều tra tai nạn lao động
Lượt xem: 34
16/09/2022
3030/QĐ-SLĐTBXH Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 28
29/08/2022
2950/QĐ-SLĐTBXH V/v công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 32
26/08/2022
2481/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 34
18/08/2022
2782/QĐ-SLĐTBXH V/v công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 31
15/08/2022
2782/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 30
15/08/2022
2781/QĐ-SLĐTBXH v/v công bố ,công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các CTMTQG của cơ quan Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 34
12/08/2022
2644/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 28
28/07/2022
2644/QĐ-SLĐTBXH Quyết định công khai bổ sung dự toán năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - TBXH
Lượt xem: 110
28/07/2022
2606/QĐ-SLĐTBXH Về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 34
27/07/2022
2604/QĐ-SLĐTBXH V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 33
26/07/2022
1097/BC-SLĐTBXH Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 40
14/07/2022
2180/QĐ-SLĐTBXH Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc bộ tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 33
23/06/2022
2115/QĐ-SLĐTBXH V/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 cơ quan Sở Lao động-TBXH tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 35
17/06/2022
1810/QĐ-SLĐTBXH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các khoa, phòng, trung tâm, trại thực hành thuộc Trường Trung cấp nghề
Lượt xem: 36
31/05/2022
12345678910...